Animal DNA analyses

Animal DNA analyses

Archaeogenetic was established as an independent discipline at the beginning of 1990s and it has been developing for many years also in Central Europe (see a conclusive article by Pavelka and Šmejda, 2007). However, it has been focused primary on a human material (Černý et al., 1997; 2003).

Archaeogenetic research of animal osteological material has been recently a little bit aside of the main interest. Currently the first studies concerning the origin of domestic animal species appear (conclusively in Pavelka and Šmejda, 2007).

In the ERCA Centre, the animal DNA analyses are conducted by RNDr. Miriam Nývltová Fišáková.

 

References:

Černý, V., Sieglová, Z. a Brdička, R. (1997): Molekulární archeologie: aplikace molekulárně biologických metod v archeologii a jejich využití při studiu pravěkých populací. Archeologické rozhledy, 49, 526-543, Praha

Černý, V., Brůžek, I., Brouček, J., Hájek, M. a Brdička, R. (2003): Archeogenetika – nový přístup k řešení vleklých sporů antropologie? Problematika původu a rozšíření člověka současného morfologického vzhledu. Archeologické rozhledy, 55, 561-580, Praha

Pavelka, J. a Šmejda, L. (2007): Archeogenetika domestikovaných zvířat. Archeologické rozhledy, LIX, 315-335, Praha.

 

 

Mitochondrial DNA sequence. Source: M. Nývltová Fišáková.