Archeologická laboratoř

Práce v laboratoři ACO

Zaměření laboratoře

Laboratoř  Archeologického centra se zaměřuje jak na konzervaci a restaurování nálezů, tak na jejich inventarizaci, evidenci a dokumentaci. Ročně se zde zpracuje nespočetné množství materiálu z různých lokalit. Z velké části jde o keramiku (převážně části nádob, vzácněji  i plastiky, přesleny a další artefakty), dále se zpracovávají zvířecí kosti (včetně kostěných nástrojů a předmětů denní potřeby), mazanice, kovy (nejčastěji železo a bronz, vzácněji zlato a stříbro), štípaná industrie, kameny (nástroje a také vzorky odebrané pro pozdější analýzy), uhlíky, malakofauna (ulity, škeble), a velmi ojediněle kůže, dřevo, textil, jantar a sklo.

Slepená nádoba, kde chybějící střepy jsou doplněné sádrou.
Práce v laboratoři ACO

Činnost

Keramiku lepíme akrylátovým lepidlem a tavnými pistolemi, k sádrování používáme bílou alabastrovou sádru. Retuše neprovádíme, jelikož naším prvořadým cílem je nádoby zpevnit a rekonstruovat tvar. Ke konzervaci kovů používáme různé typy chemikálií, laků a pod., s ohledem na stav a druh materiálu. K mechanickému očištění koroze je využíváno otryskávací zařízení, ruční bruska, kovové kartáčky, tužky se skelnými vlákny a také ultrazvuková vana.

Slepená nádoba,
Práce v laboratoři ACO

Evidence

Evidenci inventárních čísel provádíme podle ověřeného postupu ve vlastním inventáři v PC. V současné době pracujeme na laboratorním zpracování hrobových nálezů ze zkoumané plochy u Přerova Předmostí 5. Jedná se o pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry (Barbora Zapletalová).

Sádrování chybějících částí nádoby.