Bioarcheologie

Analýzy stabilních izotopů (C,N a O) a stanovení poměru stronciových izotopů 87Sr/86Sr  je poměrně dlouhodobě používanými metodami v geochemii, geochronologii a geologii. Poměr stronciových 87Sr/86Sr se v geologii používá na datováni hlubinných vyvřelých hornin a na datování mořských sedimentů...

Antropologická analýza lidských kosterních pozůstatků se nedílně skládá z terénní a laboratorní části. Terénní antropologické analýzy zahrnují hodnocení tzv. polohových transformací, které buď umožňují rekonstrukci primární pohřební polohy, nebo detekci, zda konkrétní tělo bylo uloženo v primárním dutém prostoru (tzn. rakev, výklenek či komora)...

Studium mikrostruktur zubního cementu se často používá k určování věku zvířat a člověka. Cement přirůstá během života jedince. Přírůstky cementu se studují na výbrusech, který se provádí v první třetině kořenu zubu. Používají se kořeny špičáků a prvních stoliček...