Archeobotanika

Makrozbytková analýza se zabývá vyhledáváním, separací a determinací makrozbytků rostlin (semena, plody, jehlice, pupeny, letorosty…) z archeologických situací. Makrozbytková analýza se pokouší stanovit sortiment pěstovaných plodin, rekonstruovat agrotechnické praktiky a postupy, zemědělské systémy...

Pylová zrna jsou jednobuněčné pohlavní buňky rostlin, které slouží pro jejich pohlavní rozmnožování a přenos genetické informace. Spóry mechů, kapradin a přesliček jsou morfologicky odlišné a rovněž jejich funkce v rozmnožování je odlišná. Rostliny produkují enormní množství pylových zrn, která se šíří větrem a následně se...

Xylotomická a antrakologická analýza využívá anatomické determinace fragmentů dřev. Xylotomická analýza zkoumá nespálené zlomky dřev (vodou konzervované, mineralizované a inkrustované kovy). Antrakologická analýza zkoumá zuhelnatělé fragmenty dřeva – uhlíky...