Archive

Věda rýče promluvila/ The science of the Spade Has Spoken (Jaroslav Peška, Vendula Vránová eds., Olomouc 2016)   Publikace „Věda rýče promluvila“ vychází v návaznosti na 20. výročí existence Archeologického centra Olomouc. Veřejnosti textem i obrazem připomíná, proč tato organizace vznikla, k čemu slouží a jaké jsou nejdůležitější...

Archaeologiae Regionalis Fontes (ARF) 13 Magnate Graves from Brno-Holásky 1 and 2 in the Central European Context (Zuzana Mírová, Martin Golec, Olomouc 2018)   Publikace pojednává o velmožských mohylách v Brně-Holáskách, v okrese Brno-město. Tyto mohyly byly prozkoumané I. L. Červinkou téměř před 100 lety, v roce 1925. Postupem času se staly...

Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology (IANSA)   V roce 2018  vyšla další čísla Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology (IANSA), ročník IX/1 a IX/2 - mezinárodního odborného časopisu v oblasti mezioborové spolupráce přírodních věd a archeologie. V roce 2019 se na spolupráci při vydání podílí:...

Ročenka 2017 (Martina Kršková, Jaroslav Peška eds., Olomouc 2018.)   Ročenka má 199 stran, kromě stati o činnosti organizace v roce 2017, dále obsahuje 11 odborných článků vycházejících z činnosti a výzkumů ACO....