Interdisciplinaria Archaeologica (IANSA)

Category
Interdisciplinaria Archaeologica, Knihy skladem
About This Project

Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology (IANSA)

Mezinárodního odborný časopisu v oblasti mezioborové spolupráce přírodních věd a archeologie.

 

V roce 2019 se na spolupráci při vydání podílí: ČZU Praha; Ostravská univerzita; Univerzita Karlova, CTS; Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta; Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. V loňském roce 2018 se podílela na spolupráci při vydání: ČZU Praha; Ostravská univerzita, Univerzita Karlova, CTS; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta; UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta.

 

Pro vydávání byl vytvořen a v činnosti pokračuje externí tvůrčí tým (výkonný redaktor, jazykový korektor, grafická úprava, předtisková příprava a tisk, webmaster) a redakční rada časopisu (členy RR jsou J. Peška, L .Šín) a provedeno organizační a finanční zajištění edičního projektu. Časopis je řazený do ULRICHS WEB GLOBAL SERIALS DIRECTORY.

 

Dostupné jsou tato čísla:

IANSA 8-2-2017; IANSA 8-1-2017; IANSA 7-2-2016; IANSA 7-1-2016; IANSA 6-2-2015; IANSA 6-1-2015; IANSA 5-2-2014; IANSA 5-1-2014; IANSA 4-2-2013; IANSA 4-1-2013; ANSA 3-2-2012; IANSA 3-1-2012; IANSA 2-2-2012