Interdisciplinaria Archaeologica

About This Project

Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology (IANSA)

 

V roce 2018  vyšla další čísla Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology (IANSA), ročník IX/1 a IX/2 mezinárodního odborného časopisu v oblasti mezioborové spolupráce přírodních věd a archeologie.

V roce 2019 se na spolupráci při vydání podílí: ČZU Praha; Ostravská univerzita; Univerzita Karlova, CTS; Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta; Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. V loňském roce 2018 se podílela na spolupráci při vydání: ČZU Praha; Ostravská univerzita, Univerzita Karlova, CTS; Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta; UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta.

Pro vydávání byl vytvořen a v činnosti pokračuje externí tvůrčí tým (výkonný redaktor, jazykový korektor, grafická úprava, předtisková příprava a tisk, webmaster) a redakční rada časopisu (členy RR jsou J. Peška, L .Šín) a provedeno organizační a finanční zajištění edičního projektu. Časopis je řazený do ULRICHS WEB GLOBAL SERIALS DIRECTORY.

 

Category
Aktuálně vydané knihy