Prameny regionální archeologie

About This Project

Archaeologiae Regionalis Fontes (ARF) 13

Magnate Graves from Brno-Holásky 1 and 2 in the Central European Context

(Zuzana Mírová, Martin Golec, Olomouc 2018)

 

Publikace pojednává o velmožských mohylách v Brně-Holáskách, v okrese Brno-město. Tyto mohyly byly prozkoumané I. L. Červinkou téměř před 100 lety, v roce 1925. Postupem času se staly typickými zástupci velmožských hrobů jihomoravské horákovské skupiny (dříve kultury), která je součástí východohalštatské kultury. Přes svůj význam však nebyly až do dnešních dnů komplexně zpracovány, publikovány a vyhodnoceny. Cílem této práce je  revidovat oba kompletní inventáře, rozřadit je do jejich původních celků na Brno-Holásky (H)1 a (H)2 a provést chronologické a typologické vyhodnocení společně s méně známými hroby. Součástí revize jsou fotograficko-kresebné tabulky shrnující historický vývoj dokumentace předmětů.

Category
Aktuálně vydané knihy