kamenná broušená industrie Tag

V rámci centra ERCA je možné využít také možnosti odborného určení suroviny kamenné broušené industrie. Prvním stupněm je přibližné makroskopické určení s využitím srovnávací sbírky. Surovinu je také možné studovat bez poškození artefaktu pod stereomikroskopem...