surovina Tag

Součástí studia kamenné štípané industrie je také určení suroviny použité na výrobu a jejího původu. Počátky určování surovin štípané industrie jsou stejně staré, jako sám vědecký zájem o tento druh archeologických nálezů. Počátky skutečně vědeckého přístupu, založeného na spolupráci archeologů s geology potom spadají asi...