zooarcheologie Tag

Archeozoologie neboli zooarcheologie je vědecký obor, který studuje zbytky fauny z archeologických lokalit, jako jsou kosti a zuby obratlovců, schránky měkkýšů atd. Studiem těchto pozůstatků je zjistit vztah člověk a zvířat během jejich vzájemné společné historie...