ERCA
Vše o Archeocentru

Informace ACO

Zde naleznete aktuální výběrová řízení a veřejné zakázky ACO. Dále jsou zde k dispozici dokumenty ke stažení, plány činností a rozvoje, výroční zprávy a spousta dalšího…

Povinné informace ACO

Povinné informace

Katalogy knih a nálezových zpráv

Titulek
Katalogy 7. 4. 2020
Katalogy 7. 4. 2020

  Veřejné zakázky a výběrová řízení

  V současnosti neprobíhá žádné výběrové řízení

  Nabídka práce

  Aktuálně není volné žádné pracovní místo

  Když objevíte archeologický nález

  Minimum pro stavebníky

  Informace jsou určeny těm z Vás, kteří se musíte nejen ve své profesionální praxi chovat tak, abyste se nedostali do rozporu s celospolečenskými zájmy na úseku záchrany a ochrany archeologického kulturního dědictví. Kompletní informace si stáhněte v PDF.

  Informace pro stavebníky PDF
  qode-eliptic-slider
  Archeologické centrum

  Kdo jsme

  Účelem zřízen Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace, je podílet se na ochraně a záchraně movitých a nemovitých archeologických památek na území Olomouckého kraje, případně na dalším území, a to po předchozím schválení ze strany zřizovatele. Hlavní předmět činnosti spočívá v realizaci předstihových a záchranných archeologických výzkumů…

  Archeo Centrum Olomouc
  qode-eliptic-slider
  Archeologické centrum

  Historie centra

  Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, vzniklo 1.1.2003 odloučením od Vlastivědného muzea v Olomouci. Navazuje na činnost v letech 1995-1998 samostatného Ústavu archeologické…

  Historie centra