doc. Mgr. Lenka Lisá, Ph.D.

doc. Mgr. Lenka Lisá, Ph.D.

 

 

 

Výzkumná pracovnice Geologického ústavu AVČR, v. v. i., v Praze a Ústavu Geologických věd PřF MU v Brně. Přednášející pravidelně kurzy Geoarcheologie na PřF a FF MU v Brně a na FFZCU v Plzni. Absolventka Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně s množstvím dlouhodobých stáží jak na University of Cambridge v UK tak například na University of Aberdeen v UK.

 

Zaměřuje se především na geoarcheologické posouzení lokality. Užší specializace je potom na mikrostratigrafii sedimentů jak v přírodním tak v archeologickém kontextu v kombinaci s dalšími chemickými a fyzikálními proxy daty. Jedná se vždy o posouzení formačních procesů proto není toto posouzení časově/stratigraficky nijak omezeno a pokrývá v podstatě celý kvartérní klimatický cyklus.

 

V rámci centra ERCA má na starosti zejména geoarcheologickou analýzu, mikromorfologickou analýzu, dále petroarcheologickou analýzu keramiky a koordinaci výstupů týkající se propojení metod využitých při geoarcheologické analýze.

 

Kontakty:

 

 

Akademické profily