Mgr. Petr Kočár

Mgr. Petr Kočár

 

 

 

Výzkumný pracovník Archeologického ústavu Praha, v. v. i. Přednášející kurz Environmentální archeologie na katedře archeologie FF ZCU v Plzni a kurz archeobotaniky na Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v Praze. Člen redakční rady odborných časopisů Památky archeologické a Archeologické rozhledy. Absolvent Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

Zaměřuje se především na archeobotanické výzkumy středoevropských archeologických lokalit datovaných do zemědělského pravěku až novověku. Bližší specializace: archeobotanika středověkých montánních lokalit střední Evropy, archeobotanika mokrých objektů zemědělského pravěku až středověku, sortiment zemědělských plodin zemědělského pravěku apod.

 

V rámci centra ERCA má na starosti zejména archeobotanickou makrozbytkovou analýzu, včetně odběru vhodných vzorků v terénu.

 

 

 

 

Kontakty:

 

Akademický profil