Mgr. Petr Gadas, Ph.D.

Mgr. Petr Gadas, Ph.D

 

Absolvent Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, oboru geologie, petrologie a mineralogie. Věnuje se zejména petrologii a mineralogii magmatických a metamorfovaných hornin a v rámci této specializace i absolvoval postgraduální studium s úspěšným ukončením v roce 2012. Od roku 2006 je zaměstnán na Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jako odborný pracovník, kde se věnuje základnímu výzkumu za využití různých analytických metod, zejména elektronové mikroskopie (elektronová mikrosonda, SEM). Své výsledky publikuje v řadě odborných periodik (28 impaktových publikací dle WOS, H-index 10 v r. 2020) nebo na odborných tuzemských či zahraničních konferencích. V posledních letech zahájil spolupráci s archeologickou obcí ve formě konzultací závěrečných prací jím vedených studentů bakalářského a magisterského studia věnovaných petroarcheologické problematice.

 

 

Kontakty:

 

 

Akademické profily