Určení suroviny kamenné broušené industrie

Určení suroviny kamenné broušené industrie

V rámci centra ERCA je možné využít také možnosti odborného určení suroviny kamenné broušené industrie. Prvním stupněm je přibližné makroskopické určení s využitím srovnávací sbírky. Surovinu je také možné studovat bez poškození artefaktu pod stereomikroskopem. Přínosné je také změření magnetické susceptibility příručním kapametrem pro rozlišení některých typů metabazitů nebo pro rozpoznání patinovaných serpentinitů (Přichystal, 2009, 42). Dalším krokem je vyhotovení výbrusu a jeho studium pod polarizačním mikroskopem, které obvykle umožní spolehlivou a přesnou klasifikaci použité horniny.

Dalšími možnostmi pro zjištění chemického složení horniny je využité elektronové mikroskopie (metoda SEM a metoda mikrosondy – viz samostatná analýza). Naměřené hodnoty stopových prvků je poté možné srovnat s údaji pocházejícími z hornin pocházejících přímo z primárních východů, které jsou uloženy ve srovnávací sbírce, případně které jsou za tímto účelem sesbírány přímo na výchozech. Z dalších méně používaných metod lze zmínit metodu katodoluminiscence při studiu mramorů nebo infračervené spektroskopie a diferenční termické analýzy při výzkumu pelitických hornin.

V rámci centra ERCA jsou suroviny broušené kamenné industrie určovány ve spolupráci s geology Mgr. Petrem Gadasem, Ph.D. a prof. RNDr. Antonínem Přichystalem, DSc., z Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

 

Literatura:

Přichystal, A., 2009: Kamenné suroviny v pravěku východní části střední Evropy. Brno: Masarykova univerzita.

 

Zlomek eneolitického sekeromlatu z šedého prachovce nalezený při výzkumu mohyl na lokalitě Hlinsko – Kouty nedaleko Lipníka nad Bečvou. Foto: O. Mlejnek.

 

Výběr z neolitické a eneolitické broušené industrie nalezené v okolí Hlinska u Lipníka nad Bečvou. Foto: O. Mlejnek. Foto: O. Mlejnek.