analýzy zubů Tag

Analýzy stabilních izotopů (C,N a O) a stanovení poměru stronciových izotopů 87Sr/86Sr  je poměrně dlouhodobě používanými metodami v geochemii, geochronologii a geologii. Poměr stronciových 87Sr/86Sr se v geologii používá na datováni hlubinných vyvřelých hornin a na datování mořských sedimentů...