Analýza DNA zvířecích kostí

Analýza DNA zvířecích kostí

Archeogentika se jako obor prosadila na počátku 90. let a rozvíjí se řadu let i u nás (viz přehledný článek Pavelka a Šmejda, 2007), ale byla zaměřena především na lidský materiál (Černý et al., 1997; 2003).

Archeogenetický výzkum zvířecího osteologického materiálu byl dosud poněkud stranou zájmu. V současné době se začínají objevovat první studie zabývající se původem domácích druhů zvířat (viz souhrn Pavelka a Šmejda, 2007).

Archeogenetice zvířat se v rámci centra ERCA věnuje RNDr. Miriam Nývltová Fišáková.

 

Literatura

Černý, V., Sieglová, Z. a Brdička, R. (1997): Molekulární archeologie: aplikace molekulárně biologických metod v archeologii a jejich využití při studiu pravěkých populací. Archeologické rozhledy, 49, 526-543, Praha

Černý, V., Brůžek, I., Brouček, J., Hájek, M. a Brdička, R. (2003): Archeogenetika – nový přístup k řešení vleklých sporů antropologie? Problematika původu a rozšíření člověka současného morfologického vzhledu. Archeologické rozhledy, 55, 561-580, Praha

Pavelka, J. a Šmejda, L. (2007): Archeogenetika domestikovaných zvířat. Archeologické rozhledy, LIX, 315-335, Praha.

 

 

Sekvence mitochondriální DNA. Zdroj: M. Nývltová Fišáková.