Mgr. Lukáš Šín, Ph.D.

Mgr. Lukáš Šín, Ph.D.

 

 

Antropolog. Zaměstnanec Archeologického centra Olomouc. Absolvent doktorského studijního programu v oboru antropologie na Masarykově univerzitě. Absolvent zahraničních stáží – Uniwersytet Wrocławski (Polsko) a Georg-August-Universität Göttingen (Německo).

 

Cílem jeho výzkumu je sledování možných stabilních adaptačních mechanismů aplikovaných pre- a historickými společenstvími (jako jsou sídelní a subsistenční strategie) a jejich projev v charakteru pohřebního ritu. Zabývá se rekonstrukcí života konkrétních lidí či malých definovaných skupin žijících v minulosti na základě archeologických a antropologických pramenů, což je předmětem studia archeologické antropologie. Smyslem archeologické antropologie je popis hmotných pramenů nejen z hlediska nálezových kontextů, jejich deskripce a chronologie, ale i rekonstrukce života konkrétních lidí a společností v minulosti.

 

 

Kontakty:

 

 

Akademické profily