doc. PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D.

Doc. PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D.

 

 

 

Ředitel Archeologického centra v Olomouci. Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, obor archeologie. Habilitoval se v roce 2015 na Uniwersytet Rzeszowski v Rzeszówě. Zúčastnil se mnoha zahraničních stáží (Mainz, Vídeň, Stockholm, Schleswig, Kiel, Halle) a také zahraničních expedic (Famagusta, Istanbul, Hajdunánás, Kujava/Černá Hora). Je pravidelným účastníkem mezinárodních odborných konferencí. Je korespondenčním členem Deutsches Archäologisches Institut, členem redakční rady časopisů Sprawozdania Archeologiczne a Interdisciplinaria Archaeologica, dále je členem EAA a asociace „Archeologie et gobelets“.

 

Specialista na eneolit a počátky doby bronzové v celoevropském měřítku, konkrétně na počátky metalurgie, hroby metalurgů, genezi a socio-ekonomickou strukturu společnosti daného období, včetně absolutní chronologie. Jako zastánce co možná nejširší multidisciplinární spolupráce archeologie a přírodovědných oborů přišel s myšlenkou založení centra ERCA. Podílel se na několika mezinárodních projektech (Zásah jámové kultury do nitra Evropy – ERC projekt Universita Helsinki, Knížecí hroby na Adriatickém pobřeží ve 3. tis. př.n.l. a jejich vztah k okolnímu světu – trilaterální projekt s DAI Berlín a CKA CG Cetinje).

 

Jako ředitel ACO má v kompetenci koordinaci veškerých aktivit pracoviště, dále tuzemské a mezinárodní kontakty, včetně smluvních vztahů.

 

 

Kontakty:

 

E-mail  peska@erca.cz; peska@ac-olomouc.cz

Telefon: + 420 603 213 874

 

 

Akademické profily:

 

https://upol.academia.edu/JaroslavPe

https://www.researchgate.net/profile/Jaroslav_Peska