Mgr. Romana Kočárová

Mgr. Romana Kočárová

 

 

 

Výzkumná pracovnice na projektech katedry botaniky PřF UK v Praze, PřF JU v Českých Budějovicích, FF MU v Brně, Archeologického ústavu Praha v. v. i. apod. Absolventka Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Spolupracuje i na antrakologických výzkumech prováděných v zahraničí, např. na lokalitách zkoumaných Ústavem pro klasickou archeologii FF UK v Uzbekistánu.

 

 

Zaměřuje se především na xylotomické a antrakologické výzkumy středoevropských archeologických lokalit datovaných do zemědělského pravěku až novověku. Bližší specializace: rekonstrukce evropské lesní vegetace pomocí archeo-antrakologických metod.

 

 

V rámci centra ERCA má na starosti zejména analýzu (taxonomickou determinaci) dřev a uhlíků.

 

 

 

Kontakty: