ERCA
Excelentní výzkumné centrum archeometrie

ERCA

Excelentní výzkumné centrum archeometrie (ERCA) je oddělení Archeologického centra Olomouc (ACO) zaměřující se na provádění archeometrických analýz. Kromě práce na vědeckých projektech nabízíme také komerční analýzy pro další archeologické instituce i případné další zájemce z řad odborné veřejnosti.

ERCA podrobně
Komplexní analýzy (množstevní slevy)

Nabízíme kompletní servis od odborného odběru vzorků na lokalitě až po předání nálezové zprávy s výsledky analýz.

Výběr analýzy dle potřeby

Možná je ale také individuální domluva. Máte zájem o jinou specifickou analýzu, která chybí v naší nabídce? Dejte nám vědět a pokusíme se najít řešení.

qode-eliptic-slider
Archeologické centrum

Olomouc

Účelem zřízen Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace, je podílet se na ochraně a záchraně movitých a nemovitých archeologických památek na území Olomouckého kraje, případně na dalším území, a to po předchozím schválení ze strany zřizovatele. Hlavní předmět činnosti spočívá v realizaci předstihových a záchranných archeologických výzkumů…

AC Olomouc
qode-eliptic-slider
Archeologické centrum

Historie centra

Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, vzniklo 1.1.2003 odloučením od Vlastivědného muzea v Olomouci. Navazuje na činnost v letech 1995-1998 samostatného Ústavu archeologické…

Historie centra