Ing. Klára Jagošová

Ing. Klára Jagošová

 

 

Zaměstnankyně archeologického centra v  Olomouci. V rámci své činnosti se věnuje archeometalurgickým analýzám metodou rentgenfluorescenční spektrometrie (XRF). Absolventka Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně. V současnosti postgraduální studentka oboru analytická chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své disertační práci se mimo jiné zabývá možnostmi využití XRF pro identifikaci pigmentů na historických nástěnných malbách.

 

V centru ERCA se zaměřuje na analýzu především kovových artefaktů, vyhodnocení experimentálních dat, tvorbu databáze výsledků a archivaci odebraných vzorků. Cílem výzkumu je získání informací o prvkovém složení materiálů využívaných pro výrobu artefaktů a možnosti posouzení jejich provenience.

 

 

 

 

Kontakty:

E-mail: jagosova27@gmail.com

Telefon: +420 777 193 949

 

 

Akademický profil:

https://www.researchgate.net/profile/Klara_Jagosova