Mgr. Libor Petr, Ph.D.

Mgr. Libor Petr, Ph.D.

 

 

Působí jako odborný pracovník na ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vystudoval odbornou biologii a botaniku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2013 obhájil dizertační práci na téma Diverzita životního prostředí v pozdním glaciálu ve střední Evropě. Od roku 2006 do roku 2014 částečně působil také na katedře archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Jeho specializací je palynologie a rekonstrukce vegetace a životního prostředí v minulosti pod vlivem klimatických změn a činnosti člověka. Dlouhodobě spolupracuje s archeology na řadě témat, které propojují palynologii a archeologii.

 

V rámci centra ECA je externím spolupracovníkem se zaměřením na pylovou analýzu a paleoekologii.

 

 

 

 

 

 

Kontakty:

Telefon: +420 776 143 932

Email: petr.libor@gmail.com

 

 

Akademický profil:

https://www.researchgate.net/profile/Libor_Petr