Petroarcheologická analýza keramiky

Petroarcheologická analýza keramiky

Podstatou petroarcheologické analýzy keramiky je zhodnocení mineralogického složení keramických střepů za účelem zjištění například provenience materiálu použitého na výrobu keramiky, rekonstrukci výrobních technologií (metody tváření, podmínky vypalování) a variace v čase a prostoru a vysvětlení technologických možností (Quin, 2013; Rice, 1987).

Keramikou se rozumí všechny předměty vyrobené z převážně silikátového materiálu, které byly tepelně transformovány. V hrnčířské terminologii se keramika týká materiálu, nikoli konkrétních druhů nádobí. Jako keramika jsou označovány dlaždice, krytiny, stejně jako keramické nádoby (Velde, Druce, 1999).

Petroarcheologická analýza keramiky je destruktivní metoda při které bývá ze studovaného materiálu odříznuta část cca 3×4 cm, která je následně zpracována do podoby krytého nebo leštěného výbrusu. Takto vzniklý preparát potom slouží ke klasickému popisu pod polarizačním mikroskopem, v případě leštěného výbrusu je vhodný na další metodické přístupy, například prvkové mapy zjišťované pomocí elektronového mikroskopu.

Garantem petroarcheologické analýzy keramiky je v rámci centra ERCA doc. Mgr. Lenka Lisá, Ph.D., z Geologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.

 

Literatura:

Quin P.S., 2013: Ceramic Petrography: The Interpretation of Archaeological Pottery & Related Artefacts in Thin Section. Archaeopress.

Velde, V., Druce, C.I., 1999: Archaeological Ceramic Materials. Berlin – Heidelberg.

Rice P.M.M., 1987: Pottery Analysis, Second Edition: A Sourcebook.  The University of Chicago Press.