štípaná industrie Tag

Už od roku 1865, kdy britský starožitník John Lubbock ve svém díle Pre-historic Times rozdělil dobu kamennou na starší paleolit a mladší neolit (Lubbock 1865), je štípaná industrie považována za jeden z klíčových pramenů hmotné kultury, který nám umožňuje lépe porozumět dávno zaniklým pravěkým kulturám...

Součástí studia kamenné štípané industrie je také určení suroviny použité na výrobu a jejího původu. Počátky určování surovin štípané industrie jsou stejně staré, jako sám vědecký zájem o tento druh archeologických nálezů. Počátky skutečně vědeckého přístupu, založeného na spolupráci archeologů s geology potom spadají asi...