výbrus Tag

V rámci elektronové mikroskopie lze aplikovat v zásadě dvě rozdílné metody s využitím odlišného technického vybavení. Každá z těchto metod vyžaduje poněkud odlišný přístup, případně přípravu materiálů pro analýzy a následné výstupy....

Podstatou petroarcheologické analýzy keramiky je zhodnocení mineralogického složení keramických střepů za účelem zjištění například provenience materiálu použitého na výrobu keramiky, rekonstrukci výrobních technologií (metody tváření, podmínky vypalování) a variace v čase a prostoru a vysvětlení technologických možností (Quin, 2013; Rice, 1987)...