paleolit Tag

Už od roku 1865, kdy britský starožitník John Lubbock ve svém díle Pre-historic Times rozdělil dobu kamennou na starší paleolit a mladší neolit (Lubbock 1865), je štípaná industrie považována za jeden z klíčových pramenů hmotné kultury, který nám umožňuje lépe porozumět dávno zaniklým pravěkým kulturám...