Analýzy mikrostruktur zubního cementu a dentinu zvířecích zubů

Analýzy mikrostruktur zubního cementu a dentinu zvířecích zubů

Studium mikrostruktur zubního cementu se často používá k určování věku zvířat a člověka. Cement přirůstá během života jedince. Přírůstky cementu se studují na výbrusech, který se provádí v první třetině kořenu zubu. Používají se kořeny špičáků a prvních stoliček. Tempo růstu není celý rok stejný: intenzivní tempo růstu je během vegetačního období a během vegetačního klidu je tempo růstu pomalé (obdoba s letokruhy stromů). Roční přírůstek je složen ze světlého letního a tmavého zimního přírůstku.

Na základě analýzy mikrostruktur zubního cementu je možné:

  • určit roční období smrti a přesný věk studovaného jedince
  • může být užitečným indikátorem klimatických změn
  • políčka přírůstkových zón mohou být použita na zkoumání periodicity a změn v rychlosti růstu během života a ke zjištění kondice a výživy daného jedince
  • nepravidelnosti či abnormality ročních přírůstků může ukázat na patologické problémy jedince (nemoc, podvýživa, stres prostředí)

Tato metodika není nová, ale v České republice a sousedních státech je stále málo používaná. Poprvé u nás ji použila Ábelova (2005) ke zjištění ročního období úhynu jeskynního medvěda v Javoříčských jeskynních. V archeologickém kontextu byla tato metoda použita na studium sezonality gravettských lokalit na Moravě, v Čechách, na Slovensku a v Polsku (Nývltová Fišáková, 2007). Tato metoda byla použita také u člověka a to na lokalitě  Hrádek nad Nisou (tzv. vampýr Tobiáš).

Studium mikrostruktur zubního dentinu provádí v rámci centra ERCA RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D.

 

Literatura:

Ábelová, M. (2005): Analýza mikroštruktúr zubného cementu medveďov (Ursidae) z lokality jeskyně Za Hájovnou. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004, 2–4, Brno

Nývltová Fišáková, M. (2007):  Sezonalita gravettských lokalit na základě studia mikrostruktur zubního cementu savců. Přehledy výzkumů  48, 13- 23, Brno

 

Výbrus kořene první spodní stoličky lišky obecné. Podle přírůstků byla liška ulovena ve věku 3 let na konci dubna (není vyvinutý letní přírůstek a podle šíře zimního přírůstku lze říct, že růst zimního přírůstku byl ukončen).