analýzy DNA Tag

Archeogentika se jako obor prosadila na počátku 90. let a rozvíjí se řadu let i u nás (viz přehledný článek Pavelka a Šmejda, 2007), ale byla zaměřena především na lidský materiál (Černý et al., 1997, 2003)...