kontextuální analýza Tag

Analýza sedimentů na archeologických lokalitách je důležitá pro poznání okolností vzniku, funkce, užívání a zániku lokality. Specifická kontextuální analýza sedimentů založená na mikroskopickém studiu neporušených sedimentů, známá jako půdní mikromorfologie, je často nezbytná pro správnou interpretaci archeologického záznamu...