rentgeno-fluorescenční spektrometrie Tag

Laboratoř rentgeno-fluorescenční spektrometrie (dále jen laboratoř XRF) je součástí Archeologického centra Olomouc již od září roku 2018. V současnosti laboratoř XRF disponuje jedním rentgeno-fluorescenčním spektrometrem Delta Dynamic XRF, BAS Rudice, ruční a stolní vrtačkou pro odběr vzorků a notebookem pro zpracování dat...